Agritours

Inspiration, kunskap och nätverk

Värdet av en resa kan vara mycket stor för en företagare som behöver få nya idéer för vidareutveckling av sitt företag. Förutom primärproduktion kanske gården eller företaget kan komplettera t ex med agroturism.
En resa med likasinnade kollegor och rådgivare ger ett nätverk som man kan ha glädje och nytta av i många år efter genomförd resa. Att resa bort är också ett bra sätt att koppla (av) bort företagandet och tillåta sig vara ledig från de dagliga sysslorna en stund. Efter resan erhålls i de flesta fall en utförlig reserapport om studiebesöken och efter hemkomsten är det lättare att se sig själv och sitt företag ur ett helt annat perspektiv än man gjorde före avresa.

Specialresor

Genom sitt väl upparbetade kontaktnät i Europa kan Specialresor erbjuda intressanta paketresor eller delar därav, allt i samråd med beställaren. Resorna är avdragsgilla för verksamheten. Lokalkännedom genom lokala leverantörer och guider bidrar till kvalitet och trygghet. Färdledare kan också ingå i paketlösningen om så önskas. Erfarenhet av flertalet lantbruksresor inom och utanför Europa finns i företaget. Arrangemanget kan innehålla gårdsbesök av allehanda inriktning, besök hos lokal/närproducerade livsmedelsföretag och självfallet besöks kulturella och turistiska attraktioner där det finns utrymme i programmet. Önskas konferens kan det också ordnas. Gruppstorleken kan variera efter önskemål, vår rekommendation är 20-30 deltagare.

Paketresa är en trygghet

Som beställare/köpare av en paketresa (minst transport + logi) kan man få hela sin resa återbetald om något oförutsett skulle inträffa. Detta lagkrav enligt paketreselagen är en stor trygghet för kunden! Läs mer under fliken Resevillkor.

Kontakta oss för att få veta mer om dessa uppskattade resor!


Exempel på agritours vi har genomfört tidigare:

  • Följ med till spanska Andalusien tillsammans med lantbrukare och anda med intresse för de gröna näringarna.

  • Följ med till Skottland tillsammans med lantbrukare och anda med intresse för de gröna näringarna.

  • Hushållningssällskapet gör resor för de med intresse för de gröna näringarna
  • Specialresor är en kompetent och professionell samarbetspartner som vi varmt kan rekommendera
    Veronica Landström / Hushållningssällskapet Luleå
  • Att besöka lantbruk utomlands tycker jag är ett bra sätt att få idéer och inspiration för utveckling av det egna företaget. Det ger även en ökad förståelse och kunskap om de produkter vi konkurrerar med på marknaden. Med Specialresors lantbruksresor får man bra studiebesök som i kombination med traditionella turistmål ger en mycket positiv reseupplevelse! Lantbruksresa till Paris och Champagne 2013
    Lars Béve / Håkantorps gård, Vikbolandet