Hållbart resande - att resa med omtanke!

Vi tror på att resande leder till en öppnare värld och har positiva effekter i form av ökad förståelse för andra kulturer och samhällen. Vi älskar att få dela denna passion med er resenärer! Turismen är världens största näring, vilket innebär att vår verksamhet påverkar så väl klimatet som samhällena, naturen och människorna på platserna vi besöker. Därför har vi på Specialresor ett enormt ansvar och en fantastisk möjlighet att göra allt vi kan för att bidra till en positiv och hållbar utveckling på våra resmål. Så har vi tänkt sedan bolaget bildades 1991. Att producera hållbara resor är därför inget nytt för oss, utan en självklar del i sättet vi arbetar på!

Det som går som en röd tråd genom vårt arbete är hållbara samarbeten. Vi vill skapa hållbara samarbeten med vår personal, våra leverantörer, våra kunder, samhällena vi besöker och i slutändan vår planet. Vi lever sedan länge efter devisen ”omtanke i stort och smått”, vilket också sätter sin prägel på vårt hållbarhetsarbete. Vi inser vikten av att vara pålästa och insatta i den stora bilden och på samma gång agera i de små konkreta detaljerna i vår resevardag. Vi vet att det finns mycket kvar att göra och därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vårt hållbarhetsarbete. Vi vet också att vi redan idag gör en hel del bra saker för vår planet och människorna som bor på den och utforskar den genom våra resor. Vi har genom vår destinationskunskap fyllt er vistelse med besök på lokala restauranger, hos lokala entreprenörer och lokalägda hotell, något som kan vara svårt att få till på egen hand då man ofta inte har de lokala kontakterna. Genom att ta ansvar kan vi göra skillnad. Genom att välja att åka på gruppresa så kan du göra skillnad. Om hur vi tar ansvar och om hur ni bidrar till ett mer hållbart resande genom att välja oss- kan ni läsa nedan. Skulle några frågetecken kvarstå - kontakta oss gärna så berättar vi mer! 

På kontoret 

Vi tror på att man ska leva som man lär och därför försöker vi alltid ha med hållbarhetsaspekten i vår vardag på kontoret. Så vad gör vi då?

Vid alla inköp av material så letar vi alltid efter ett hållbart alternativ. Vi undviker att använda plastmuggar, plastbestick och liknande vid våra konferenser och kör istället på hederligt porslin. Vi försöker också primärt att välja vegetarisk och/eller lokalproducerad mat när vi har event.  Vi har "grön el" på kontoret och köper energismarta lampor. Alla nya dataskärmar är TCO-märkta. Vi försöker helt enkelt ha hållbarhet i åtanke i alla val vi gör. 

Personal
Minst lika viktigt som miljöaspekten är arbetsmiljön. Att vara en hållbar arbetsplats för vår personal är A och O för oss. Vi tror på en kultur som präglas av glädje och engagemang. Vi vill ge utrymme till utveckling. Vi har med jämna mellanrum personalaktiviteter, uppmuntrar till träning och friskvård och försöker göra vad vi som arbetsgivare kan för att underlätta livsbalansen. Några mer konkreta exempel är att alla har höj-och sänkbara skrivbord och bra kontorsstolar. Dessutom har vi obligatoriska fikaraster. Vi arbetar fokuserat och effektivt och då blir avbrotten där skratten ekar oerhört viktiga. Vi lever efter parollen att man ska må bra på jobbet!

Utbildning 
Alla anställda genomgår vår interna hållbarhetsutbildning, såväl personalen på kontoret som våra färdledare. Vi kallar den ”att resa med omtanke”. Den omfattar alla delar av vårt hållbarhetsarbete och belyser hur hållbarhet inte är en separat del utan en integrerad del av hela vår verksamhet. Vår hållbarhetsansvariga på kontoret och vår VD håller sig ständigt uppdaterade på ämnet och säkerställer att vårt hållbarhetsarbete utvecklas i linje med de mål vi inom koncernen – Unlimited Travel Group - satt.

Transportmedel - vad och hur väljer vi? 

Vi tror på att ha en helhetsbild vid bedömningen av valet av transportmedel och är mycket noga med att vara pålästa och uppdaterade vad gäller den totala påverkan. 

Flyg
Många av våra resor kommer även fortsättningsvis att ske med flyg och därför följer vi med spänning utvecklingen av biobränsle och elflyg. Vår ambition är att i framtiden kunna flyga utan negativ påverkan på klimatet och vi kommer envist att efterfråga detta från våra samarbetspartners och flygbolag.

Vi är kräsna med vilka flygbolag vi väljer och vi synar alltid hur de arbetar med hållbarhet. Vi använder i så stor utsträckning som möjligt flygbolag med en modern flygplansflotta med bränsleeffektiva flygplan, vi försöker hitta direktflyg och/eller den lösning som kräver minst mellanlandningar. 

Buss
De bussbolag vi använder får alltid frågan om de kör på biobränsle och i den mån det går väljer vi alltid de bolag som gör det. I Sverige har alla de bussbolag vi samarbetar med tydliga miljöpolicys. På de platser i världen där det inte är lika självklart ännu är vi övertygade om att genom att vi ställer frågan så väcker vi de tankar som blir grunden till förändring.

Tåg
Vi tittar på att kunna erbjuda tågresor i framtiden, men vill belysa att i flera länder drivs tågen med energi från kolkraft och kan då ha en större påverkan än t.ex. en buss som går på biobränsle. Så det gäller att vi som researrangör sätter oss in i den verkliga påverkan framför kortsiktiga trender. Vi måste ha planetens och människornas välmående som högsta prioritet. För oss kan det innebära att vi ibland kommer att välja buss framför tåg!

Positiv påverkan på plats genom vår genuina reseproduktion

Att resa hållbart handlar inte enbart om transportmedel, utan också i allra högsta grad om den påverkan man har på plats i det lokala samhället. Vi lägger stor vikt vid att i så stor utsträckning som möjligt välja privatägda hotell, lokala restauranger med lokala råvaror samt ansvarstagande lokala företag, entreprenörer och eventbolag. Allt för att bidra till den lokala ekonomin och miljön på plats. 

   • Vi använder i så stor utsträckning som möjligt privatägda hotell som ägs av familjer på plats
   • Vi väljer ut restauranger som ägs av lokalbefolkningen
   • Vi väljer lokalproducerad mat; både för att säkerställa det bästa valet ur miljösynpunkt och för att veta att pengarna går till lokal arbetskraft, men också för att ni som resenärer ska få njuta av de för platsen specifika smakerna.
   • Vi letar upp lokala entreprenörer för våra utflyktsmål som balans till de större kända sevärdheterna som resorna ibland också innehåller. Vi kallar dem för våra lokala pärlor! Det är platser och människor ni inte kunnat hitta fram till på egen hand!
   • Vi använder ett leverantörsformulär där vi ställer en rad frågor till alla våra leverantörer för att säkerställa att de arbetar eller börjar arbeta hållbart ur flera perspektiv, så som miljö, personal, arbetsmiljö och samhälle.
    Genom långsiktiga och hållbara relationer med våra lokala samarbetspartners skapar vi paketresor där ni som resenärer kan känna er trygga med att era pengar går in i det lokala samhälle vi besöker. Något som inte alltid är lika lätt att säkerställa när man reser på egen hand. Då hamnar man ibland omedvetet på stora internationella hotell eller globala restaurangkedjor.

Vi bryr oss
Vi bidrar också till flera projekt som våra hjärtan slår lite extra för. Vi har valt ut dem med omsorg och de är kopplade till vår verksamhet i form av destinationer vi besöker eller våra kärnvärden.
Några av de projekt vi stödjer är: 

SOS Barnbyar