Klimatkompensation från South Pole

Vi klimatkompenserar för all vår personal och har valt att stödja två fantastiska projekt som båda har så kallad ”gold standard" och uppfyller flera av FN´s globala mål. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå följande till år 2030: 1) Att avskaffa extrem fattigdom 2) Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 3) Att främja fred och rättvisa 4) Att lösa klimatkrisen.

Är du intresserad av att bidra, så kan du läsa mer här:
https://shop.southpolecarbon.com/ 
https://www.southpole.com/