Klimatkompensation – Specialresor

Klimatkompensation från South Pole

Vi klimatkompenserar för all vår personal och har valt att stödja två fantastiska projekt som båda har så kallad ”gold standard" och uppfyller flera av FN´s globala mål. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå följande till år 2030: 1) Att avskaffa extrem fattigdom 2) Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 3) Att främja fred och rättvisa 4) Att lösa klimatkrisen.

Är du intresserad av att bidra, så kan du läsa mer här:
https://www.southpole.com/