Klimatkompensation från South Pole

Genom er klimatkompensation stödjer vi också två fantastiska projekt som båda har så kallad ”gold standard" och uppfyller flera av FN´s globala mål. De globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå följande till år 2030: 1) Att avskaffa extrem fattigdom. 2) Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. 3) Att främja fred och rättvisa. 4) Att lösa klimatkrisen:

·         Ren vattenkraft i Vietnam. Läs allt om projektet här. 

·         Utbildning inom jordbruk och skogsplantering i Zimbabwe. Läs allt om detta projekt här. 

https://shop.southpolecarbon.com/ 

https://www.southpole.com/