Klimatkompensation från Tricorona

Specialresor har valt att erbjuda klimatkompensation från Tricoronas CDM-certifierade projekt som genererar utsläppsreduktioner i utvecklingsländer. Det innebär att ni betalar för genomförandet av en konkret åtgärd som minskar utsläpp av växthusgaser någon annanstans i motsvarande mängd som ert resande släpper ut.

Detta kan exempelvis ske genom utbyggnad av projekt inom förnybar energiproduktion och energieffektiviseringar i form av vindkraftverk, biomassakraftverk eller småskalig vattenkraft som förhindrar att kolkraftverk byggs. Idag byggs annars främst kolkraftverk i utvecklingsländer då det på kort sikt är det billigaste sättet att producera el på, men det är också förödande för miljön och klimatet.

De projekt vi har valt att kompensera genom är CDM (Clean Development Mechanism)- certifierade. CDM är ett regelsystem för utveckling av klimatprojekt i utvecklingsländer där klimatnyttan granskas och verifieras av FN.

Läs mer om klimatkompensation här: Tricorona green klimathandbok

Vill du klimatkompensera, använd Tricoronas kalkylator här: Tricorona flygkalkylator