Med anledning av Covid-19

Angående kommande resor följer vi utvecklingen noga dag för dag. Vi följer alltid Utrikesdepartementets och andra myndigheters rekommendationer samt följer utvecklingen i de länder som vi reser till. Det är en av UD:s viktigaste uppgifter att ge råd och information till svenska resenärer om hur säkerhetssituationen ser ut i olika länder. Det är något som både UD och utlandsmyndigheterna (ambassader och konsulat) arbetar aktivt med. Om säkerhetsläget i ett land eller delar av ett land är allvarligt påverkat kan UD gå ut med en avrådan från resor. En sådan avrådan är ett formellt beslut och du som har bokat en paket- eller charterresa har rätt att avboka och få pengarna tillbaka från och med 14 dagar före avresan.

Från och med den 29 juli 2020 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till följande länder: Andorra, Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kroatien, Monaco, Luxemburg, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland och Ungern. Vilket betyder att vanliga avbokningsregler gäller för dessa länder.

Vi kontaktar er
Specialresor stämmer av läget i god tid innan slutbetalningen skall göras (ca 40 dagar före avresa) och kommer då kontakta alla berörda personligen genom e-post eller telefon med information om er bokade resa kommer att gå som planerat eller om vi måste ställa in alternativt flytta resan i datum. 

Har du några funderingar kring detta tveka inte att kontakta oss.