Reseberättelse ifrån Hushållningssällskapets resa till Skottland

Vi hade privilegiet att arrangera Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbottens medlemsresa till Skottland hösten 2016. Lär deras spännande reseberättelse här.