Företagsresor - Agritours Agritours

Inspiration, kunskap och nätverk

Värdet av en resa kan vara mycket stor för en företagare som behöver få nya idéer för vidareutveckling av sitt företag. Förutom primärproduktion kanske gården eller företaget kan komplettera t ex med agroturism. En resa med likasinnade kollegor och rådgivare ger ett nätverk som man kan ha glädje och nytta av i många år efter genomförd resa. Att resa bort är också ett bra sätt att koppla (av) bort företagandet och tillåta sig vara ledig från de dagliga sysslorna en stund. Efter resan erhålls i de flesta fall en utförlig reserapport om studiebesöken och efter hemkomsten är det lättare att se sig själv och sitt företag ur ett helt annat perspektiv än man gjorde före avresa.

Genom sitt väl upparbetade kontaktnät i Europa kan Specialresor erbjuda intressanta paketresor eller delar därav, allt i samråd med beställaren. Resorna är avdragsgilla för verksamheten. Lokalkännedom genom lokala leverantörer och guider bidrar till kvalitet och trygghet. Färdledare kan också ingå i paketlösningen om så önskas. Erfarenhet av flertalet lantbruk- och skogsresor inom och utanför Europa finns i företaget. Arrangemanget kan innehålla gårdsbesök av allehanda inriktning, besök hos lokal/närproducerade livsmedelsföretag och självfallet besöks kulturella och turistiska attraktioner där det finns utrymme i programmet. Önskas konferens kan det också ordnas. Gruppstorleken kan variera efter önskemål, vår rekommendation är 20-30 deltagare.

Paketresa är en trygghet.
Som beställare/köpare av en paketresa (minst transport + logi) kan man få hela sin resa återbetald om något oförutsett skulle inträffa. Detta lagkrav enligt paketreselagen är en stor trygghet för kunden! Läs mer under fliken Resevillkor.

Kontakta oss för att få veta mer om dessa uppskattade resor!

Exempel på en tidigare lantbruksresa till Skottland

Exempel på tidigare lantbruksresa till Holland