Företagsresor - Kundresor Kundresor som ger resultat

Ni har en fantastisk produkt eller tjänst och utmärkt kundservice, men hur sticker ni ut vad gäller kundvård? Hur skapar ni unika mervärden och hur visar ni exakt hur mycket ni uppskattar era kunder? Vi har sett effekten av kundresor under 25 års tid. Vi har på uppdrag av stora organisationer och bolag anordnat kundresor som har genererat såväl lojala och nöjda befintliga kunder som nya kunder och affärer. Detta är en mycket uppskattad form av kundvård till en låg kostnad.

Vi har resor anpassade till olika kundsegment:

- SELECTED - den perfekta resan för era seniora kunder!

- VIP - en resa för era viktigaste nyckelkunder! 

- INSPIRE - studie- och nätverksresa för era företagskunder!

- SPORT - en resa för era sportintresserade kunder!

Kontakta oss så berättar vi mer.