Referenser

Vi samarbetar med fantastiska företag, organisationer och föreningar över hela Sverige.

Kundresor

Vår specialitet är kundresor och vi är stolta över att samarbetar med flera stora och professionella bolag som tar sin kundvård på största allvar. Några av våra fenomenala samarbetspartners inom detta segment är: 

De Fristående Sparbankerna. 

 

Studie- och medlemsresor

Läsarresor

Vi samarbetar med flera tidskrifter där vi tillsammans tar fram och arrangerar så kallade läsarresor.
Resan marknadsförs sedan i respektive tidning till prenumeranter och läsare.
 

 

 

 

 

Medlemsresor

Vi hjälper flera företag och organisationer att arrangera medlemsresor där människor med samma intresse kan nätverka och lära av varandra på ett roligt sätt i någon av Europas länder.

 

Personal- och konferensresor