Resebemanning – Specialresor

Vår bemanning på resan

Vi får ofta frågan om vad som gör våra resor speciella. En av de viktigaste pusselbitarna är vår personal! Vårt team på resan ser till att allt flyter på, skapar trygghet och tar med våra resenärer till platser och människor de inte hade hittat fram till på egen hand. De är nyckeln till den höga kvalitet och service vi kan hålla på våra resor.

Vilka olika bemanningsalternativ har vi på våra resor?

 • Svensktalande färdledare + lokal guide

 • Svensktalande färdledare + lokal guide + sjuksköterska

 • Svensktalande färdledare med sjuksköterskeutbildning + lokal guide

 • Lokal guide som agerar färdledare och guide

Vilken bemanning och språk som gäller på just din valda resa framgår under rubriken: I priset ingår.  

Färdledarens roll under resan är att sköta det praktiska och se till att resan flyter på som den ska. Vår ambition är att det alltid ska finnas någon nära till hands att fråga under resans gång för att säkerställa resans kvalitét för våra resenärer.  

Lokal guide: det är otroligt viktigt för oss att ha en kunnig lokal guide på resmålet, som har den viktiga lokalkännedomen. Hittar vi inte en lokal guide som håller måttet väljer vi hellre att inte göra en resa till resmålet. I de allra flesta fall är våra lokala guider svensktalande, men engelsktalande kan förekomma.

Hur väljer vi vilken personal som åker med på vilken resa?

Vi anpassar helt enkelt efter behovet på resmålet! Med 30 års erfarenhet i ryggen känner vi våra resmål väl. Vi vet i vilka länder det finns en god sjukvård och var vi har lokala samarbetspartners som kan stötta upp vid en eventuell akutsituation eller vid språkförbistringar. Vi väljer även ut några resmål varje år för dig som vill ha den extra tryggheten med en sjuksköterska på resan, leta efter resor med en blå rund symbol.

På resor med våra orange symboler finns en personal som har sjuksköterskeutbildning. I första hand är färdledarens fokus att leda hela gruppen i sin roll som färdledare, men om en plötslig och oväntad situation uppkommer har vår sjuksköterskeutbildade färdledare eller medföljande sjuksköterska sin adderade kompetens att luta sig mot i bedömningen och hanteringen av situationen.